'Maymanoq' xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji

 
 
Boshqaruv tizimi

 

   

 

•O'quv tarbiya va ilmiy-uslubiy ishlarni tashkil etish

• Kollejda o'qitish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

• ta'limning demokratlashuvi-davlat ta'limi dasturlari doirasida ta'lim va tarbiya uslublarini tanlash, o'quv yurtlari mustaqilligi;

• ta'limning insonparvarlashuvi – inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta'limga nisbatan bo'lgan turli- tuman ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustivorligining ta'minlanishi, inson, jamiyat va atrof-muhit o'zaro munosabatlarining uyg'unlashuvi;