Elektr Tarmoqlari va Jihozlarini montaj qilish va  sozlash yo’nalishi bo’yicha  test savollari

Elektrota’mir sehining tarkibiy tuzilishini sonini aniqlang ?
*A)5 ta
B)6ta
C)7ta
D)8 ta
Elektr jihozlarini ish dvomid hususiyatini asosiy ko’rsatkichlarini nazorat qiluvchi asboblari qanday ataldi ?
A)ko’rsatkichli o’lchov asboblari
*B)elektr o’lchov asboblri
C)magneto elektrik o’lchov asboblari
D)elektromagnit o’lchash asboblari
Ko’rsatkichli  o’lchov asboblari turlari ?
A)1
*B)2
C)3
D)(4
Qaysi o’lchov asbobining aniqligi yuqori ?
A)ko’satkichli
B)purijinli
C)magnitli
*D) raqamli
Elektr jihozlarini uzoq vaqt ishlashidan yuzaga keldigan emirilish qanday nomlanadi ?
*A)mehanik emirilish
B)elektr emirilish
C)ma’naviy emirilish
D)elktr emirilish
Elektr jihozlrini izolyatsion hususiyatini yo’qolishig nima deyiladi ?
A)mehanik emirilish
B)elektr erroziya
*C)elektr emirilish
D)ma’naviy emirilish
Elektr jihozlarini ta’mirlash turlari necha turga bo’linadi ?
A)1
B)2
*C)3
D)4

Giperli lentaning qalinligi nech mm bo’ladi ?
*A)0.45-0.5
B)0.46-0.6
C)0.47-0.7
D)0.48-0.8
Montaj simlarini o’rash uchn qanday № raqamli iplardan foydalaniladi ?
A)01
B)02
*C00
D)03
Elektroizolyatsion loklar necha hil bo’ladi ?
A)1
B)2
*C)3
D)4
Zanjirlarni elektr tarmog’iga ulash va o’chirish maqsadida nima qo’llaniladi ?
*A)elektr ulagich
B)kontakt
C)sanqichli
D)pozetkali
Kesim yuzasi 0.75-4 mm bo’gan sim qanday kuchlanishlga mo’ljallangan ?
A)350-630
*B)380-660
C)390-680
D)395-690
Zamonviy elektro montaj simlari ulash usullari necha hil ?
A)3
B)4
*C)5
D)6
Qisqa tutashuvlardan elektr qurilmalarni saqlash qurilmsi qanday ataladi ?
A)rele
*B)avtomat
C)kontakt
D)reostat
 Elektr zanjirlarini tarmoqqa ulash va tarmoqdan uzuvchi apparatlar nechta ?
A)5
*B)6
C)7
D)8
Elektr qarshiligini o’zgartiradigan qurilma qanday nomlanadi ?
A)kopka
*B)reostat
C)yuritgich
D)saqlagich
Kontaktorning tarkibiy qismi necha qisimdn iborat ?
A)10
B)11
*C)12
D)13
Kontaktlar tok turiga qarab necha hil bo’ladi ?
A)1
*B)2
C)3
B)3
*C)4
D)5
Konmutatsiyalovchi apparatlar uchun nima muhim ?
*A) elektr kontaktlar
B)saqlagich
C)rele
D)avtomat
Havoli avtomatlar orqali kontaktlar orasidagi nimasi so’ndiriladi ?
*A)orasidagi yoyi
B)orasidagi zaryad
C)avtomatik uzgich
D)kontakt o’lchami
Reostatning tuzilishi  necha hil bo’ladi ?
A)8
B)9
*C)10
D)11
O’ta yuklanish va qisqa tutashuv toklaridan himoyalovchi apparatni aniqlang ?
*A)saqlagich
B)etiruvchi tok
C)reostat
D)avtomat
Qotishmadan uzoq muddat tok o’tganda kuydirmaydigan tok qanday nomlanadi ?
A)nominal tok
*B)erituvchi tok
C)elektr toki
D)elektr zanjir
Ichi kvars qum bilan to’ldirilgan saqlagich necha qism ?
A)3
B)4
C)5
*D)6
Takiylaj  ishlari  deb  nimaga  aytiladi ?
A) yuklarni  ko’tarish 
*B) yuklarni  ko’tarish  va  ko’chirish 
C)  Boshqa  joyga  ko’chirish
D) Yuklarni   tashish 
 Tok  yoki  kuchlanishning  oshi  ketishi  qanday  holatni  yuzaga  keltiradi ?
A)Izalatsiya  qiziydi .
B) izalatsiya  teshiladi
*C) izalatsiya  qiziydi  va  teshiladi 
D) ishdan  chiqadi
 Elektr   qurulmalarini  ishlashga  atrof  muhitning  tasiri ?
*A) katta  ta’sir  qiladi
B)ta’sir  ko’rsatadi
C) ta’sir  qilmaydi
D) aloqasi   yo’q
 O’zgaruvchan tokka misol keltiring ?
A)  kundalik hayotdacgi tok
B) akumlyatordagi tok
C)batareykadagi tok
*D)220 V 50 hz
Eletr toki deb nimaga aytiladi ?
*A)zaryadli zarrachalarni tartibli harakatiga aytiladi
B)zaryadlangan zarrachalarga
C) zaryadli zarrachalarni  tartibsiz harakatiga
D)musbat va manfiy zaryadlarga
Tok kuchining birligini aniqlang ?
*A)amper
B)volt
C)vatt
D)kulon
Tok kuchini o’lchaydigan asbobni belgilang ?
A)voltmeter
*B)ampermetr
C)vattmetr
D)dinamometr
Honalarni hammasini yoki bir qismini yoritish qanday ataladi ?
*A)umumiy yoritish
B)mahlliy yoritish
C)ish yoritish
D)avariya vaqtida yoritish
Cho’lg’amli elektr lampaning ipi 0 C gacha qiziydi ?
A)2400-2500
B)2500-2600
*C)2600-2700
D)2700-2800
Elektr lampalar necha qismga bo’linadi  ?
A)11
B)12
*C) 13
D)14
Cho’lg’anma lmpaning hizmat muddati ?
A)900-1000 soat
*B)1000-1200 soat
C)1200-1300 soat
D)1300-1500 soat
Havosi so’rib olingan lampalar qanday ataladi ?
*A)vakuumli
B)gazli
C)galogenli
D)lyuminessent

Kuchlanishning birligini belgilang  ?
A)amper
B)vatt
*C)vol
Dkulon
Elektirik quvvtning birligini yozing ?
A)amper
B)volt
C)kulon
*D)vatt
Tok kuchining formulasini toping ?
*A)I=u\R
B)I=U*R
C)I=R\U
D)I=R*U
Elektr yurituvchi kuchning birligini belgilang ?
A)amper
B)kulon
*C)volt
D)vatt
Elektr maydon kuchlanganligini formulasini belgilang ?
*A)E=F\Q
B)E=F\R
C)E=F*Q
D)E=F*R
Magnit oqimning birligini toping ?
A)tesla
*B)veber
C)sekund
D)amper
Elektr zaryadining birligini aniqlang ?
*A)kulon
B)veber
C)volt
D)4
Elektr motorlarini katta qiymatli toklardan himoya qilishda qanday qurilma qo’llaniladi?
*A)issiqlik relelari
B)ezuvchan saqlagich
C)rheostat
D)avtomat
Maksimal tok relelari elektr zanjirlarda qanday hollarda qo’llaniladi ?
A)o’chirishda
*B)juda tez o’chirishda
C)ulashda
D)juda tez ulashda
Asosiy qo’l bilan boshqariladigan qurilmalar nechta ?
*A)5
B)6
C)7
D)8
Issiqlik relesining tarkibiy qismi  necha qism ?
A)6
*B)7
C)8
D)9
Kontrollerlar qanday turlarga  bo’linadi
A)barabanli
B)kulachokli
*C)barabanli va kulachokli
D)rolikli
Elektr qurilmalarni avtomatik boshqarish uchun qanday asbob qo’yiladi ?
*A)elektro mehanik rele
B)rele
C)zanjir
D)reostat

Tikuvchlik ishlab chiqarish
  “Ayrim kiyim bo’laklari ”fanidan test savollari

O’tirib bajariladigan ishlarni tashkil qilishda tikuvchining ko’zi bilan buyum orasidagi masofa qanday bo’ladi?

A) 10-15 sm;
 Qaviq razmeri va qaviqqator zichligi nimalarga bog’liq?
A) Gazlama turiga, ya’ni uning tola tarkibida;
B) Gazlamaning sitiluvchanligiga;
C) Gazlamaning qalinligi, ipning raqami va ignaning raqamiga;
*D) Gazlamaning qalinligi va qaviqqa qo’yiladigan talabga;
 
 Solqi qaviq qachon ishlatiladi?
A) Etak bukayotganda.
*B) Vilochka ko’chirilganda.
C) Yoqa o’mizida.
D) Yeng o’rnatganda.
E) Tugma qadashda.

 Tikuv mashinalari nima uchun ishlatiladi?
A) gazlmani taxlash uchun;
B) gazlamni tekislash uchun;
*C) gazlamani tikib kiyim yaratish uchun;
D) gazlamani biriktirish uchun.

 5Tikuv mashinalarida ish o’rni qanday tashkil etilgan?
*A) sharoitga qarab;
B) texnik shartlarga rioya qilgan holda;
C) mashinaga qarab;
D) tikish metodikasiga rioya qilgan holda
 Tikuv mashinalarida ishlayotganda va ta’mirlashda qanday texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilinadi?
A) Ro’mol taqish kerak;
B) Belbog’ taqish kerak;
C) Uskunalar bilan foydalanish kerak;
*D) Forma, soch turmagi, simlarni tekshirish kerak.

 Universal tikuv mashinasida ustki ip qanday taqiladi?
*A) Tepadan pastga qarab;                
B) O’ngdan chapga qarab;
C) Chapdan o’ngga qarab;     
D) Pastdan tepaga qarab.

 Aylanma stul qaerga qo’yiladi?     
A) mashinaning oldiga;
B) mashina kallagining to’g’risiga;
C) igna yurgizgich qarshisiga;
*D) mashina yoniga
 Biriktirma chok texnik shart bo’yicha necha sm da tikiladi?
A) 2-2,5 sm;                           B) 3-3,5 sm;
C) 0,5-1,5 sm;                        *D) 1-1,5 sm.

 Qulf chok qaerlarda ishlatiladi?
A) erkaklarning ko’ylaklarida, jinsi ko’ylaklarda, ich ko’ylaklarda;
B) kiyim etaklarida, yenglarda, shim pochalarida;
*C) yoqa o’tkazishda, bortlar ishlashda, astar birlashtirishda;
D) yeng o’tkazishda, yoqa tikishda.

 Ostki va ustki yoqaga qanday chok bilan tikiladi?
A) ziy, bostirma;
B) bostirma;
*C) ag’darma biriktirish;
D) yo’rmalab;

Qotirma qaysi yoqaga yopishtiriladi?
A) ostki yoqaga;
*B) ustki yoqaga;
C) ostki va ustki yoqaga;
D) ustki yoqani uchlariga.
 Soliqi yoqaning qaysi qismiga solinadi?
A) o’tkazma qirqimga;
B) tepa qirqimga;
*C) yoqa burchaklariga;
D) Yoqa bo’ylamasiga.

 Sxemada qanday yoqa tasvirlangan?
A) yaxlit bichilgan yoqa;
B) olib qo’yiladigan yoqa;
*C) qotirma ikki qavat yoqa;
D) kantli ikki qavat yoqa.

 Yoqa o’miz plankasi qanday chokda tikiladi?
*A) qo’sh chokda;
B) biriktirma chokda;
C) bukma chokda;
D) bostirma chokda;

 Sxemada ko’ylak yoqa o’mizi qanday ishlangan?
A) oddiy taglik bilan;
*B) ochiq qirqimli mag’iz chok bilan;
C) berk qirqimli mag’iz chok bilan;
D) bezak tasma bilan.

 Qizlar ko’ylagida ko’proq qanday yoqa tikiladi?
A) tik yoqalar;
B) bir qavat yoqalar;
*C) ikki qavat yoqalar;
 D) Qotirmali yoqalar.

 

 Listochkali qirqma cho’ntakni tikishda nechta bo’lak ishlatiladi?
A) 3;     *B) 4;     C) 5;     D) 6.

 Yengil kiyimlardagi listochkali qirqma cho’ntak qopi qanday gazlamadan olinadi?
A) astarli gazlamadan;
B) qotirma gazlamadan;
*C) avradan;
D) hamma javob to’g’ri.  

     Kashta tikish uchun qanday ip ishlatiladi?
     A) oddiy iplar, muline, jun iplar;
    *B) muline, zar, oddiy iplar;
    C) zar, jun va sun’iy iplar;
    D) A, B javoblar to’g’ri.

    Bezak gazlamaga qanday ko’chiriladi?
    *A) kopirlovchi qog’oz, bezakni yoruqqa turib, popiros qog’oz, bezakni teshma yordamida;
      B) bezakni popiros qog’oz teshma, bo’r va qalam yordamida;
      C) kopirlovchi qog’oz, popiros qog’oz yoruqqa tutib, rangli qog’oz yordamida;
       D)  barcha javoblar to’g’ri.
   Applikatsiya chetlari qanday chok yordamida ishlanadi?
     A) qaviq chok yordamida                                      
     B) iroqsimon chok yordamida
    *C) yo’rma chok bilan                                           
      D) zanjirsimon chok yordamida.

   Applikatsiya qanday turdagi kiyimlarga ishlatiladi?
    *A) ayollar va bolalar
      B) ayollar va erkaklar
      C) bolalar va erkaklar
       D) bolalar.
 Applikatsiyaning qanday turlari mavjud?
    A) quyma, bo’rtirma 
    B) tikma
    C) yelimlama
   *D ) hamma javoblar to’g’ri.

Manjetga qancha kenglikda bezak baxyaqator yuritiladi?
   A) 0,1 sm;*B) 0,5 sm;
  C) 0,2 sm;D) 1 sm.
  Manjet yengga qanday ulanadi?
  *A) manjet yengning teskarisiga qo’yib ulanadi;
   B) o’ngini o’ngiga qo’yib;
   C) ichki tomondan;
   D) bitta- bitta bo’lakdan ulab tikiladi.
 Erkaklar sorochkasi manjet kengligini to’g’ri ko’rsating?
A) 3 sm;   B) 4 sm;
*C) 6 sm;  D) 2 sm.

Kertimlar orasida necha sm solqi hosil qiladi?
*A) 0.7- 0,1 sm;  B) 1,2- 1,5 sm;
  C) 1,0- 1,2 sm; D) 3- 4 sm.
Yengda qanday manjet bo’ladi?
*A) ulanma va qaytarma;
B) mag’izli, bukma;
C) burmali;
 D) buklama.

 Yeng uchiga mag’iz qanday usullarda ulashadi?
*A) yeng o’ngiga, mag’iz o’ngi qo’yilib;
  B) ikkiga buklashib;
  C) ag’darib qo’yiladi;
  D) bostirib ulanadi.

Manjetga qancha kenglikda bezak baxyaqator yuritiladi?
A) 0,1 sm;
*B) 0,5 sm;
C) 0,2 sm;
D) 1 sm.
 Manjet yengga qanday ulanadi?
*A) manjet yengning teskarisiga qo’yib ulanadi;
B) o’ngini o’ngiga qo’yib;
C) ichki tomondan;
D) bitta- bitta bo’lakdan ulab tikiladi.

 Erkaklar sorochkasi manjet kengligini to’g’ri ko’rsating?
A) 3 sm;B) 4 sm;
*C) 6 sm;D) 2 sm.

Kertimlar orasida necha sm solqi hosil qiladi?
*A) 0.7- 0,1 sm;    B) 1,2- 1,5 sm;
C) 1,0- 1,2 sm;       D) 3- 4 sm.

Yengda qanday manjet bo’ladi?
*A) ulanma va qaytarma;
B) mag’izli, bukma;
C) burmali;
D) buklama.
Yeng uchiga mag’iz qanday usullarda ulashadi?
*A) yeng o’ngiga, mag’iz o’ngi qo’yilib;
  B) ikkiga buklashib;
 C) ag’darib qo’yiladi;
 D) bostirib ulanadi.

 Bo’yin nuqtasi, bo’yin asos nuqtasi ko’krak uchki nuqtasi orqali qaysi o’lcham o’lchanadi?
A) yelka qiya balandligi;
B) yeng o’miz balandligi;
C) ko’krak balandligi;
*D) old belgacha uzunlik.

 Ayollar qomat o’lchamidan nechta ko’krak aylana o’lchami olinadi?
A) 1;   B) 2;  *C) 3;  D) 4.

Iroqsimon birikma qaviq qanday qaviq turiga kiradi?
A) vaqtincha qaviq;      B) doimiy qaviq;
*C) bezak qaviq;          D) murakkab qaviq.

Zanjirsimon yo’rmash baxyaatori, nechta ipli bo’ladi?
A) bir ipli, yetti ipli;
*B) ikki ipli, uch ipli, to’rt ipli;
C) ikki ipli, bir ipli;      
D) uch ipli, to’rt ipli, bir ipli.

Bezak bo’laklari qanday tayyorlanadi?
A) o’ngini ichiga qaratib 0,5-,07 sm ag’darma chokda;
*B) teskari tomondan 1,5 sm bostirma chokda;
C) o’ngini ichiga qaratib, biriktirma chokda;
D) teskari tomondan tutashtirma chokda.

 Biser va munchoqlarni ishlash uchun matoga nima qo’yiladi
A) yelimli qotirma flizilin;                     
B) astar;
C) dubrilin;                                                     
*D) hamma javoblar to’g’ri.

Kiyim qaysi bo’laklariga bezak ishlov beriladi?
A) koketka, yoqa;                                          
B) ko’krak, cho’ntak;
C) etak, yeng;                                    
*D) hamma javoblar to’g’ri.

 Bezakni qanday turlari mavjud?
A) bo’rtirma;                          
B) yo’rma tikma;
C) yelimlama;                         
*D) hamma javoblar to’g’ri.
 Cho’ntakni yuqori ziyiga qanday choklar solinadi?
*A) bukma chok;                   
B) ziy chok;                
C) ag’darma chok;      
D) bostirma chok.

 Cho’ntakning yuqori ziyiga qanday uqa qo’yiladi?
A) asos gazlamadan;                           
B) qotirma yelimli;
*C) zig’ir tolali yelimli;             
D) korkosli.
 Yelim uqani shim qirqimidan necha sm kengaytirib yopishtiriladi?
A) 1 sm;     B) 2 sm;    C) 1.5 sm;         D) 0.5 sm

 Yon cho’ntak bo’lak bo’laklari nomini to’g’ri ko’rsating.
*A) 2 ta bo’lak ko’rinma, 1 ta cho’ntak xalta;
B) 1 ta ko’rinma, 2 ta cho’ntak xalta;
C) 2 ta ko’rinma, 1 ta cho’ntak mag’iz;
D) avradan ko’rinma, cho’ntak xalta, mag’iz.

 Qoplama cho’ntak kiyimni qaysi turida ishlatiladi?
A) ayollar, bolalar, erkaklar kiyimida;
B) bolalar;
C) ayollar, erkaklar;
*D) hamma javob to’g’ri.

 Cho’ntakni yuqori ziyiga qanday choklar solinadi?
A) bukma chok;               
B) ziy chok;                      
C) ag’darma chok;           
*D) bostirma chok.

Tikuvchlik ishlab chiqarish   “Yengil kiyimlarni tikish  ”fanidan test savollari
 Yubkani modellash deganda nimani tushunasiz?
A) asos chizmaga turli model chiziqlar o’tkazish;
B) bazis to’rini chizib olish;
C) yubkani bezak bo’laklari bilan bezash;
D) ko’ylak asos chizmasidan, beldan pastki qismini qirqib olish.

 Quyidagilarning qaysi birida bel aylanasini o’lchash to’g’ri ko’rsatilgan?
A) santimetrli lentani belning ingichka qismidan vertikal o’tkazish;
B) sm.lenta bilan belning ingichka qismidan gorizontal aylantirib o’lchash;
C) beldan to polgacha bo’lgan masofani o’lchash;
D) yettinchi bo’yin umirtqasidan belgacha bo’lgan masofani o’lchash.
Yubkalar silueti bo’yicha qanday nomlanadi?
A) yarim kengaytirilgan va doira shaklida
B) to’g’ri va konussimon
C) konusimon va yarim kengaytirilgan
D) to’g’ri va doirasimon
To’g’ri yubka etak qirqimi bo’yicha chok haqi qiymati nechaga teng?
A) 1-1,5 sm;                B) 2 sm;                     
C) 3-4 sm;                   D) 4,5 sm.
Koketka necha sm chok haqi bilan tikiladi?
A) 0.7 sm;         B) 1.5 sm;
C) 0.9 sm;        *D) 1.0 sm.
Bezak bahyaqator qanday yuritiladi?
*A) modelga muvofiq;
B) texnik shart bo’yicha;
C) biriktirma chok bo’yicha;
D) hamma javob to’g’ri.
Ko’ylak shlitsalari qanday dazmollanadi?
A) orasini yorib;
B) bir tomonga yotqizib;
C) bukib;
*D) hamma javob to’g’ri.
 Lozim qaysi kiyim turlariga kiradi?
*A) ustki kiyim;
B) sport kiyimi;
C) tantana kiyim;
D) ichki kiyim.
 Lozim nechta bo’lakdan tashkil topgan?
*A) old, ort, xishtak;
B) old bo’lak ulama;
C) yaxlit 1 ta bo’lak;
D) ort bo’lak ulama.
 Xishtak o’zi nima?
*A) uloq;     B) bezak;    C) cho’ntak;    D) yeng.
 
 Lozim pastki qirqimini burmaga tayyorlash deganda nimani tushunasiz?
A) yo’rmashni;
B) mag’izlashni;
*C) paralel ikkita chokni berishni;
D) zanjir chok berishni.
 Odim qirqimini biriktirganda choklarni yorib dazmollash mumkinmi?
A) mumkin emas
B) faqat xishtak pastidan
C) faqat xishtak yuqorisidan
*D) mumkin
 Ayollar xalatini tikishda qanday gazlamalardan foydalaniladi?
A) jun, paxta tolali, shoyi;
B) gipyur, jun, sun’iy shoyi;
*C) shoyi, velyur, paxta tolali;
D) paxta tolali, jun, shoyi.
 Ayollar xalatida mayda bo’laklar qaysilar?
A) old bo’lak, yeng, yoqa;
*B) yoqa, adip, cho’ntak;
C) ort bo’lak, adip, yeng;
D) yoqa, cho’ntak, old bo’lak.

 Ayollar xalati qanday bichiladi?
A) santimetr lenta yordamida;
B) model chiziqlar yordamida;
C) konstruktsiya chizmasi yordamida;
*D) andoza yordamida. 
 Andoza nima?
A) modellashtirilgan chizmalar;
B) konstruktsiya chizmasi;
*C) modellashtirilgan va chok haqqi qoldirilgan chizma;
D) bo’laklar chizmasi.
 Tukli gazlamalar ustiga andozalar qanday joylashtiriladi?
A) teskarisiga joylashtiriladi;
*B) o’ngiga joylashtiriladi;
C) o’ngini o’ngiga buklab joylashtiriladi;
D) teskarisini teskariga joylashtiriladi
 Andozalar nimadan tayyorlanadi?
A) qog’ozdan;
B) kalka qog’ozdan;
C) oq qog’ozdan;
*D) hamma javob to’g’ri.
 Andozalarga qanday belgilar qo’yiladi?
A) chok haqqi, bo’lak raqami;
B) bo’lak raqami, bo’lak nomi
C) chok haqqi, bo’lak nomi
*D) tanda ip yo’nalishi, bo’lak raqami
 Gazlamani bichishda qanday kesiladi?
A) andoza atrofida;
B) qomat o’lchamlari asosida;
*C) bo’rlama chiziqlar asosida;
D) to’g’ri javob yo’q.
 Ayollar xalatining yirik bo’laklari qaysilar?
A) yeng, yoqa, old bo’lak;
*B) old bo’lak, ort bo’lak, yeng;
C) old bo’lak, yoqa, adip;
D) old bo’lak, ort bo’lak, cho’ntak.

 Yoqa, yoqa o’miziga qanday chok bilan tikiladi?
*A) bostirma, biriktirma;
B) mag’iz, ochiq qirqimli mag’iz;
C) ochiq qirqimli bostirma;
D) qulf ag’darma.
 Xalat yon  va yelka choklari qanday dazmollanadi?
*A) bir tomonga qaratib;
B) orasini ochib;
C) tikka holatda;
D) hamma javob to’g’ri.
 Xalat yon choklari necha sm kenglikda tikiladi?
A) 2,5-3,0;
*B) 1,0-1,5;
C) 3,0-3,5;
D) 0,5-0,7.
 Yeng o’mizini dazmollashda dazmol tagi yeng qirqimidan necha sm masofadan o’tmasligi kerak?
A) 0,5-0,7;
B) 1,0-1,5;
C) 4,5-5,0;
*D) 2,5-3,0.
 So’ngi pardozlash ishlari qanday olib boriladi?
A) yeng, yoqa, yelka choklari dazmollanadi;
*B) o’ng va teskarisidan qolgan ip uchlari qirqib tashlanadi, o’ngidan bo’r izlari o’chirib tashlanadi;
C) izmalarga to’g’rilab tugma puxtalanadi;
D) ikki yon choklari bir-biriga tushirilib etak tekislanadi.
 So’ngi NIIB qanday beriladi?
*A) yoqa, ostki yoqa tomondan, etagi bukish tomondan dazmollanadi;
B) bo’r izlari o’chirib tashlanadi, tartib raqami olib tashlanadi;
C) yoqa, etak, yenglarini bir-biri bilan tekshiriladi;
D) to’g’ri javob yo’q.
 Yelimli qotirma yoqaning qaysi bo’lagigi yopishtiriladi?
*A) ostki;
B) ustki;
C) 2 ta tarafiga ham;
D) hamma javob to’g’ri.
 Yon, yelka qirqimlarini birlashtirishda qaysi chokdan foydalaniladi?
A) tutashtirma chok;                                              *B) biriktirma chok;
C) qo’sh chok;                                                     D) to’g’ri javob yo’q.

 Qoplama cho’ntak qanday chok bilan tikiladi?
*A) mag’iz, bostirma;                                B) biriktirma, qo’yma;
C) biriktirma, ag’darma;                           D) ag’darma, qo’yma.

 Kalta shim taqilmasida nimalar bo’ladi?
A) izmali, tasmali;
*B) tugma va izmali yoki zamokli tasmali;
C) to’g’ri javob yo’q;
D) hamma javob to’g’ri

 Plankaga bezak choki qanday beriladi?
A) 3.0 sm;
B) 1.0 sm;
*C) modelga asosan;
D) hamma javob to’g’ri.

 Kalta shim qirqimlari necha sm chok haqqi bilan tikiladi?
A) 1.5 sm;             *B) 1.0 sm;                 C) 0.5 sm;                   D) 2.0 sm.

 Manjet tikishda qaysi chok ishlatiladi?
A) ag’darma chok, bostirma chok;
B) qulf chok, qo’sh chok;
C) tutashtirma chok, buklama chok;
D) birlashtirma chok, ag’darma chok.
 Yengil kiyimlar cho’ntaklarida nima bo’lmaydi?
A) mag’iz;
*B) ko’rinma;
C) cho’ntak xalta;
D) qopqoq. 
  Yoqa necha bo’lakdan iborat?
A) 1; 5;
*B) 2; 3;
C) 2; 4;
D) 1; 4.
 Bazis setkada qaysi bo’lak birinchi bo’lak hisoblanadi va chiziladi?
      A) etak qismi;                   
      B) old bo’lak;       
     C) yeng va yoqa qismi;      
      D) ort bo’lak.

 Kiyim modeli qanday tanlanadi?
      A) estetik talabga asosan;                                     
       B) moda yo’nalishiga asosan;
       C) ergonomik talabga asosan;                                         
        D) hamma javob to’g’ri.
 Kiyimni modellash qanday amalga oshiriladi?
       A) vitochka chiziqlari yordamida;             
       B) yon qirqim chiziqlari yordamida;
       C) yelka qirqim chiziqlari yordamida;       
       D) yubka chiziqlari yordamida.
       Qiz bolalar jaketi qaysi guruhga kiradi?
      A) maxsus kiyim;                          
      B) bosh kiyim;
      C) ustki kiyim;                                          
      D) ichki kiyim;
    Bazis setkada qaysi bo’lak birinchi bo’lak hisoblanadi va chiziladi?
      A) etak qismi;                   
      B) old bo’lak;       
      C) yeng va yoqa qismi;     
      D) ort bo’lak.

Kiyim modeli qanday tanlanadi?
      A) estetik talabga asosan;                                     
     B) moda yo’nalishiga asosan;
     C) ergonomik talabga asosan;                                           
     D) hamma javob to’g’ri.

    Kiyimni modellash qanday amalga oshiriladi?
   A) vitochka chiziqlari yordamida;                 
   B) yon qirqim chiziqlari yordamida;
   C) yelka qirqim chiziqlari yordamida;           
    D) yubka chiziqlari yordamida.

Qiz bolalar jaketi qaysi guruhga kiradi?
     A) maxsus kiyim;                           
     B) bosh kiyim;
    C) ustki kiyim;                                            
    D) ichki kiyim;

   Jaket uchun qanday gazlamalardan foydalaniladi?
 A) jun, trikotaj;
B) shoyi, chit;
C) shifon, krep;
D) atlas, krep.

 Kostyumbop gazlamalarning xususiyatlarini anqlang.
A) kirishuvchanlik;
B) havo o’tkazuvchanlik;
C) cho’ziluvchanlik;
D) hamma javob to’g’ri.

 Tukli gazlamalar ustiga andozalar qanday joylashtiriladi?
A) bo’laklar andozalari qarama-qarshi joylashtiriladi;
B) bo’laklar andozalari bir tomonga qaratiladi;
C) gazlama tuki pastdan yuqoriga yo’nalgan bo’ladi;
D) hamma javob to’g’ri.

Xalat yon choklari necha sm kenglikda tikiladi?
A) 2,5-3,0;
*B) 1,0-1,5;
C) 3,0-3,5;
D) 0,5-0,7.
 Yeng o’mizini dazmollashda dazmol tagi yeng qirqimidan necha sm masofadan o’tmasligi kerak?
A) 0,5-0,7;
B) 1,0-1,5;
C) 4,5-5,0;
*D) 2,5-3,0.
 So’ngi pardozlash ishlari qanday olib boriladi?
A) yeng, yoqa, yelka choklari dazmollanadi;
*B) o’ng va teskarisidan qolgan ip uchlari qirqib tashlanadi, o’ngidan bo’r izlari o’chirib tashlanadi;
C) izmalarga to’g’rilab tugma puxtalanadi;
D) ikki yon choklari bir-biriga tushirilib etak tekislanadi.